Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Znovuotevření MŠ - dotazníkový průzkum pro rodiče

 

Předpokládaný termín otevření MŠ Na kopečku Zbraslavice byl stanoven na 25. 5. 2020

 

Provoz mateřské školy bude spuštěn v nouzovém stavu a za zachování všech hygienických a bezpečnostních předpisů. Předpokladem jsou oddělené skupiny s nižším počtem dětí. Děti mohou docházet pouze do jedné skupiny. Personální zajištění bude řešeno dle možností.
           Prosíme rodiče, aby zvážili, zda své dítě do MŠ budou hlásit. Provoz MŠ bude zajištěn pouze pro děti, u kterých rodiče nemohou zajistit jinou péči, nechtějí si uplatňovat ošetřování člena rodiny a nemohou čerpat home office. Při docházce dítěte do MŠ nelze žádat o příspěvek na ošetřování člena rodiny.
          V současné době docházka dítěte do MŠ není povinná. Záleží na zvážení a samotné potřebě rodičů.
          K nástupu do MŠ rodiče musí doložit čestné prohlášení o tom, zda je dítě zdravé, neprojevuje známky nachlazení, nemá chronické respirační onemocnění, nepřišlo do styku s nakaženou osobou koronavirem nebo s osobou v karanténě a zda dítě nežije ve společné domácnosti s osobou, jež naplňuje alespoň jeden bod uvedený v seznamu rizikových faktorů.

 Rodiče se zároveň zavazují, že okamžitě oznámí ředitelství MŠ změnu ve výše uvedených údajích.
           Provozní doba MŠ bude z organizačních důvodů od 7,00 hod do 15,00 hod.

Poplatek za školné bude u chodících děti v plné výši. Nechodící děti do MŠ budou od úplaty osvobozeny.

 

Žádáme rodiče o vyplnění dotazníku k nástupu svých dětí od
předpokládaného termínu znovuotevření MŠ do 12. 5. 2020.